Bảng giá cước dịch vụ kiểm đếm hàng hoá

Trong quá trình vận chuyển hàng từ Bên bán (Xưởng, shop..) đến Bên mua (Kho, bãi tập kết hàng..) qua rất nhiều quá trình khác nhau. Vì vậy, dịch vụ này giúp cho khách hàng kiểm soát được hàng hóa có bị sai hay thiếu hàng để kịp thời khiếu nại và bổ sung.


Lợi ích kiểm đếm hàng hóa cho bên mua ( công ty nhập khẩu)

 • Giảm thiểu rủi ro.
 • Phòng tránh các chi phí phát sinh.
 • Tăng độ tin tưởng.
 • Giảm chi phí và đáp ứng được sự chấp nhận hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Biết được hàng hóa được vận chuyển an toàn.
 • Là bằng chứng để giải quyết tranh chấp khiếu nại giữa các bên nếu có.
 • Đáp ứng theo quy định của nhà nước như hải quan và bộ thương mại.

Lợi ích kiểm đếm hàng hóa cho bên bán ( công ty xuất khẩu, nhà cung ứng, nhà sản xuất)

 •  Đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi xuất.
 •  Tránh rủi ro khi hàng hóa bị thiếu hụt hoặc sai chất lượng trước khi xuất.
 •  Tạo niềm tin với bên mua.
 •  Giảm chi phí sản xuất và nguồn lực.
 •  Phòng tránh phát sinh khiếu nại của bên mua hoặc bên thứ 3.

Lợi ích kiểm đếm hàng hóa cho bên thứ 3 ( bên vận chuyển, đơn vị bảo hiểm, logistics)

 • Phòng ngừa tai nạn hoặc sự cố mất cắp hàng trong quá trình vận chuyển.
 • Tránh sự cố tại các điểm giao nhận hàng.
 • Ngăn ngừa tai nạn và sự cố hàng hóa tại điểm đầu cuối ( cảng dỡ hàng, nơi nhận hàng cuối cùng)
 • Là bằng chứng cho khiếu nại và tranh chấp nếu có
 • Phân loại được hàng hóa: hàng nguyên hay hàng vỡ.
 • Biết được lượng thiếu hụt hàng.
 • Chứng nhận giám định đáp ứng tiêu chuẩn vận tải đường biển, đường bộ, đường hàng không.
 • Biết được trách nhiệm pháp lý, bồi thường thuộc về bên nào. Bảo vệ quyền lợi cho bên vận tải.